info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.01.29, godz. 04:47
kontakt
CANNABIS

Komunikaty

27/01/23 20:19  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (2/2023) Objęcie akcji serii I w ramach zarejestrowanego kapitału warunkowego.
16:49 CANNABIS POLAND S.A.: Przydział warrantów subskrypcyjnych serii C
26/01/23 08:27 CANNABIS POLAND S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej. Dokapitalizowanie Emitenta.
19/01/23 16:32 CANNABIS POLAND S.A.: Zawarcie umowy zbycia akcji BIOENCA S.A. (poprzednio Canna Pharm) - korekta raportu nr 1/2023
15:43 CANNABIS POLAND S.A.: Zawarcie umowy zbycia udziałów BIOENCA S.A. (poprzednio Canna Pharm S.A.)
13/01/23 10:53  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (1/2023) Harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2023.
30/12/22 09:41 CANNABIS POLAND S.A.: Przydział warrantów subskrypcyjnych serii C
27/12/22 15:20  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (18/2022) Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki.
20/12/22 20:17 CANNABIS POLAND S.A.: Rozwiązanie umowy o współpracy z Polskim Towarzystwem Medycznej Marihuany i Leków Kanabinoidowych.
15/12/22 15:10 CANNABIS POLAND S.A.: Podpisanie listu intencyjnego odnośnie dystrybucji konopi medycznych
13/12/22 15:28 CANNABIS POLAND S.A.: Zmiana stanu posiadania.
02/12/22 09:18 CANNABIS POLAND S.A.: Podpisanie umowy o poufności dotyczącej współpracy przy dystrybucji konopi medycznych w Polsce.
30/11/22 09:02 CANNABIS POLAND S.A.: Zawarcie umowy o poufności i listu intencyjnego dotyczącego ustalenia warunków importu marihuany medycznej z Portugalii.
29/11/22 15:23  brak uprawnień CANNABIS POLAND SA (17/2022) Odpowiedź na pytanie akcjonariusza Spółki, zadane w trybie art. 428§6 Kodeksu spółek handlowych.
28/11/22 17:49 CANNABIS POLAND S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na walnym zgromadzeniu w dniu 28.11.2022 roku.