info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.04, godz. 19:22
kontakt
BRASTER

Komunikaty

04/08/20 16:31 BRASTER S.A.: Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
03/08/20 14:34 BRASTER S.A.: Informacja o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
10:13 BRASTER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w restrukturyzacji w dniu 31 lipca 2020 roku.
31/07/20 16:49 BRASTER S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER S.A. w restrukturyzacji w dniu 31 lipca 2020 roku
11:55 BRASTER S.A.: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
30/07/20 14:21 BRASTER S.A.: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
28/07/20 14:47 BRASTER S.A.: Informacja o transakcjach dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
24/07/20 20:14 BRASTER S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
22/07/20 18:20 BRASTER S.A.: BRASTER S.A. formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
15/07/20 23:20 BRASTER S.A.: Rejestracja zmiany Statutu Spółki
03/07/20 15:05 BRASTER S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 31 lipca 2020 roku wraz z projektami uchwał.
14:14 BRASTER S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BRASTER S.A. w dniu 3 lipca 2020 roku.
14:02 BRASTER S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
13:42 BRASTER S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BRASTER S.A. w restrukturyzacji w dniu 3 lipca 2020 roku
02/07/20 00:24 BRASTER S.A.: BRASTER S.A. formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową