info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.06, godz. 00:08
kontakt
BRASTER

Komunikaty

05/06/20 20:16 BRASTER S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 lipca 2020 roku wraz z projektami uchwał.
29/05/20 16:59 BRASTER S.A.: Informacja dotycząca Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A zwołanego na dzień 29 maja 2020 r.
28/05/20 15:29 BRASTER S.A.: Szacunkowe wybrane dane finansowe Spółki za 2019 rok, za I kwartał 2020 r. oraz do końca kwietnia 2020 r.
08/05/20 17:27 BRASTER S.A.: Odwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy zwołanego na dzień 18 maja 2020 r. i Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A spółki BRASTER S.A na dzień 29 maja 2020 r.
06/05/20 18:38  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki BRASTER S.A. W RESTRUKTURYZACJI notowanych na Głównym Rynku GPW
04/05/20 16:12  brak uprawnień Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe spółki Braster
16:02 BRASTER S.A.: Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego
27/04/20 17:56 BRASTER S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok oraz raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
21/04/20 17:38 BRASTER S.A.: Odwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy zwołanego na dzień 24 kwietnia 2020 r. i Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii A spółki BRASTER S.A na dzień 18 maja 2020 r.
16/04/20 15:47 BRASTER S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Spółki
02/04/20 19:30  brak uprawnień GPW: szczególne oznaczanie instrumentów finansowych spółki BRASTER SA
31/03/20 23:32 BRASTER S.A.: Złożenie wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości
18:43  brak uprawnień Braster złoży wnioski o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego i ogłoszenie upadłości
18:27 BRASTER S.A.: Rozpoczęcie sprzedaży wskaźników do monitorowania temperatury produkcji Braster
18:11 BRASTER S.A.: Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowe oraz wniosku o ogłoszenie upadłości