info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.18, godz. 13:13
kontakt
BRASTER

Komunikaty

17/09/19 18:48  brak uprawnień GPW: dopuszczenie i wprowadzenia do obrotu akcji spółki BRASTER S.A.
13/09/19 18:30 BRASTER S.A.: Oświadczenie KDPW o warunkowej rejestracji akcji serii L Spółki BRASTER S.A.
05/09/19 18:27 BRASTER S.A.: Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B2
03/09/19 17:54 BRASTER S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu BRASTER S.A.
02/09/19 18:33 BRASTER S.A.: Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
29/08/19 13:23 BRASTER S.A.: Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B1
20/08/19 14:15 BRASTER S.A.: Informacja o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
19/08/19 10:40 BRASTER S.A.: Informacja o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
14/08/19 16:49  brak uprawnień Braster ma umowę dot. dystrybucji urządzenia Braster Pro w Wielkiej Brytanii
16:33 BRASTER S.A.: Podpisanie umowy współpracy w zakresie sprzedaży i dystrybucji Urządzenia BRASTER w Wielkiej Brytanii
16:21 BRASTER S.A.: Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
13/08/19 20:11 BRASTER S.A.: Wydanie akcji serii L Spółki BRASTER w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
09/08/19 23:04 BRASTER S.A.: Objęcie akcji serii L w wyniku realizacji praw z obligacji zamiennych na akcje serii B1
08/08/19 12:17 BRASTER S.A.: Życiorys nowo powołanego Członka Zarządu BRASTER S.A.
05/08/19 21:07 BRASTER S.A.: Zmiany w składzie Zarządu BRASTER S.A.