info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.10, godz. 10:42
kontakt
BOWIM

Komunikaty

06/05/21 14:30 Bowim: Opinia Rady Nadzorczej dotycząca rekomendacji Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020
05/05/21 10:49 Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za pierwszy kwartał 2021 roku
04/05/21 10:42 Bowim: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bowim" S.A. na dzień 31 maja 2021 r.
21/04/21 10:18  brak uprawnień Zarząd Bowimu rekomenduje wypłatę 0,12 zł dywidendy na akcję za '20
10:08 Bowim: Rekomendacja Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020
19/04/21 17:11 Bowim: Bowim formularz skonsolidowanego raportu rocznego
17:10 Bowim: Bowim formularz raportu rocznego
15/04/21 13:39 Bowim: Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.
14/04/21 14:29 Bowim: Zmiana terminu publikacji rocznych raportów okresowych za rok obrotowy 2020
18/03/21 14:41 Bowim: Podpisanie przez Emitenta oraz spółkę zależną Passat-Stal S.A. umów ramowych z PGNiG S.A.
16/03/21 08:25 Bowim: Zawarcie przez Emitenta umowy o kredyt odnawialny z mBank S.A.
15/03/21 13:19 Bowim: Powiadomienie o transakcji na akcjach "Bowim" S.A.
11:47 Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2020 rok
08/03/21 13:06 Bowim: Wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży oraz o wynikach finansowych Emitenta za 2020 rok
22/02/21 15:22 Bowim: Podpisanie aneksu do umowy linii wielocelowej z Bankiem Ochrony Środowiska S.A.