info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.10, godz. 16:24
kontakt
BORYSZEW

Komunikaty

30/05/23 18:57  brak uprawnień RN Boryszewa zatwierdziała ok. 20 mln euro inwestycji w Maflow
18:48 BORYSZEW: Zawarcie znaczącej umowy
07:00  brak uprawnień Boryszew przewiduje solidną EBITDA w '23, m.in dzięki poprawie w segmencie automotive (wywiad)
29/05/23 12:39  brak uprawnień Spółka zależna Boryszewa ma przedwstępną umowę zbycia nieruchomości za 72,1 mln zł netto
12:21 BORYSZEW: Zawarcie przedwstępnej umowy zbycia nieruchomości przez spółkę zależną
22/05/23 13:15 BORYSZEW: Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. w dniu 22 maja 2023 roku
13:11 BORYSZEW: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A.
12:21  brak uprawnień WZA Boryszewa zdecydowało o wypłacie 0,74 zł dywidendy na akcję
12:12 BORYSZEW: Decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie w przedmiocie wypłaty dywidendy
19/05/23 07:07  brak uprawnień Grupa Boryszew zwiększyła zysk netto w I kwartale o 42 proc., do 48 mln zł
05:57 BORYSZEW: BORYSZEW formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
11/05/23 14:17 BORYSZEW: Zgoda banków finansujących Spółkę na wypłatę dywidendy
26/04/23 16:32 BORYSZEW: Uzupełnienie raport bieżącego nr 15/2023 dotyczącego projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 22 maja 2023 roku
25/04/23 16:18 BORYSZEW: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w dniu 22 maja 2023 roku
16:17 BORYSZEW: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. na dzień 22 maja 2023 roku