info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.03, godz. 05:09
kontakt
BORYSZEW

Komunikaty

29/05/20 13:33 BORYSZEW: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie oraz SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie
12:09  brak uprawnień Boryszew spodziewa się wzrostu produkcji w zakładach automotive w czerwcu i lipcu
12:08  brak uprawnień Boryszew spodziewa się finalizacji sprzedaży Impexmetalu w III kw. '20
28/05/20 20:21 BORYSZEW: BORYSZEW formularz skonsolidowanego raportu rocznego
20:19 BORYSZEW: BORYSZEW formularz raportu rocznego
26/05/20 17:50  brak uprawnień Boryszew dostosowuje produkcję w segmencie motoryzacyjnym do zapotrzebowania odbiorców
17:20  brak uprawnień Boryszew utworzy odpisy w wysokości 181,8 mln zł
17:14 BORYSZEW: Informacja nt. wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Boryszew - aktualizacja informacji
17:13 BORYSZEW: Informacja o utworzeniu odpisów aktualizujących
19/05/20 10:17 BORYSZEW: Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 15 czerwca 2020 roku
10:15 BORYSZEW: Termin i porządek obrad NWZ Boryszew S.A. zwołanego na dzień 15 czerwca 2020 roku
14/05/20 15:57 BORYSZEW: Podpisanie planu połączenia pomiędzy połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie i SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia
10:45 BORYSZEW: Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie oraz SPV Boryszew 3 Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.
05/05/20 15:03  brak uprawnień Zamknięcie sprzedaży Impexmetalu Aluminium Konin przez Boryszew przesunie się na drugą połowę 2020 r. (wywiad)
25/04/20 21:26 BORYSZEW: Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok