info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.27, godz. 21:55
kontakt
BORYSZEW

Komunikaty

27/11/20 21:36 BORYSZEW: Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia udziałów EW Rywałd Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu
26/11/20 18:40  brak uprawnień Boryszew widzi ryzyko dot. postępowań podatkowych w kwocie ok. 223,5 mln zł, utworzy rezerwy
17:47 BORYSZEW: Utworzenie rezerw na trwające postępowania kontrolne w spółkach zależnych - aktualizacja
06/11/20 19:28  brak uprawnień Boryszew sfinalizował sprzedaż Impexmetalu Aluminium Konin
18:32 BORYSZEW: Wykonanie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży istotnych aktywów
05/11/20 19:38 BORYSZEW: Przeniesienie prawa własności składników majątkowych w ramach spłaty wierzytelności z tytułu dywidendy od spółki zależnej
03/11/20 14:44  brak uprawnień Boryszew zawarł porozumienie z bankami ws. naruszenia kowenantów
14:26 BORYSZEW: Aktualizacja informacji nt. współpracy z instytucjami finansowymi
02/11/20 16:59 BORYSZEW: Szczegółowe informacje nt. nabycia akcji własnych Boryszew S.A.
30/10/20 16:14 BORYSZEW: Informacja nt. nabycia akcji własnych
29/10/20 19:10 BORYSZEW: Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki zależnej uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
28/10/20 17:01 BORYSZEW: Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2020 roku
26/10/20 16:00  brak uprawnień Boryszew przyjął program skupu max. 80 mln akcji własnych
15:42 BORYSZEW: Przyjęcie Programu nabywania akcji własnych Boryszew S.A.
07/10/20 18:52  brak uprawnień Boryszew ma aneks do przedwstępnej umowy sprzedaży Impexmetalu