info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.04, godz. 20:13
kontakt
BORUTA

Komunikaty

03/06/20 18:36 brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (17/2020) Korekta/uzupełnienie (2) Raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego Boruta-Zachem S.A. za 2019 rok
02/06/20 16:58 brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (16/2020) Korekta/uzupełnienie Raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego Boruta-Zachem S.A. za 2019 rok
01/06/20 18:08 brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (15/2020) Raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny Boruta-Zachem S.A. za 2019 rok
18/05/20 19:15 brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania na rynku NewConnect akcji serii D i E spółki BORUTA-ZACHEM S.A.
15/05/20 19:46 brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (14/2020) Raport kwartalny za I kwartał 2020 r.
19:36 brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (13/2020) Korekta raportu kwartalnego nr 6/2020 za III kwartał 2019 roku
19:33 brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (12/2020) Korekta raportu kwartalnego nr 5/2020 za II kwartał 2019 roku
19:26 brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (11/2020) Korekta raportu kwartalnego nr 4/2020 za I kwartał 2019 roku
 brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (10/2020) Korekta raportu kwartalnego nr 4/2020 za I kwartał 2019 roku
13/05/20 18:07 brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D i E spółki BORUTA-ZACHEM S.A
24/04/20 15:00 brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (9/2020) Korekta - uzupełnienie raportu bieżącego nr 3/2020 z 24.01.2020 r. w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2020 roku
23/03/20 18:41 brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (8/2020) Korekta raportu kwartalnego nr 7/2020 za IV kwartał 2019 roku
14/02/20 22:49 brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (7/2020) Raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku
22:46 brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (6/2020) Korekta - uzupełnienie raportu kwartalnego nr 28/2019 za III kwartał 2019 roku o dane dot. grupy kapitałowej
22:41 brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (5/2020) Korekta - uzupełnienie raportu kwartalnego nr 24/2019 za II kwartał 2019 roku o dane dot. grupy kapitałowej