info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.19, godz. 14:56
kontakt
BORUTA

Komunikaty

05/09/19 17:55  brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (25/2019) Przydział akcji serii E i informacje podsumowujące subskrypcję
17:48 BORUTA-ZACHEM S.A.: Zakup obligacji serii A
14/08/19 07:43  brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (24/2019) Raport kwartalny za II kwartał 2019 roku
29/07/19 15:33  brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (23/2019) Informacja na temat oferty publicznej akcji serii E z prawem poboru Boruta-Zachem S.A.
13:56 BORUTA-ZACHEM S.A.: Publikacja memorandum informacyjnego w związku z emisją akcji serii E oraz harmonogram oferty publicznej akcji serii EPublikacja memorandum informacyjnego w związku z emisją akcji serii E oraz harmonogram oferty publicznej akcji serii E
09/07/19 11:26 BORUTA-ZACHEM S.A.: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
03/07/19 00:17  brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (22/2019) Korekta protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.06.2019 r.
02/07/19 08:51  brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (21/2019) Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E
28/06/19 18:51  brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (20/2019) Zmiana treści Statutu Spółki
18:48  brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (19/2019) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
18:43  brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (18/2019) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 czerwca 2019 r.
17/06/19 22:13  brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (17/2019) Odwołanie Wiceprezes Zarządu Emitenta
22:02 BORUTA-ZACHEM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - przekroczenie progu 16% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA
21:48 BORUTA-ZACHEM S.A.: Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej - zmniejszenie stanu posiadania
11/06/19 17:47  brak uprawnień BORUTA-ZACHEM SA (16/2019) Rejestracja zmiany Statutu Spółki