info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.18, godz. 22:21
kontakt
BOGDANKA

Komunikaty

29/04/24 10:57 LW BOGDANKA S.A.: Rezygnacje członków Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
10:11 LW BOGDANKA S.A.: Uzupełnienie informacji o powołanych członkach Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
26/04/24 13:18 LW BOGDANKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się po wznowieniu obrad w dniu 26 kwietnia 2024 r.
13:12 LW BOGDANKA S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. po wznowieniu obrad w dniu 26 kwietnia 2024 r.
25/04/24 20:00  brak uprawnień Zbigniew Stopa prezesem Bogdanki od 1 maja
17:24 LW BOGDANKA S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
19/04/24 18:01  brak uprawnień CBA prowadziło działania w spółce Bogdanka
18/04/24 13:46  brak uprawnień Bogdanka szacuje, że miała w I kw. 162,5 mln zł EBITDA i 42,8 mln zł zysku netto
13:38 LW BOGDANKA S.A.: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za pierwszy kwartał 2024 r.
17/04/24 08:13  brak uprawnień DM BOŚ obniżył cenę docelową dla akcji Bogdanki do 25 zł
15/04/24 12:30  brak uprawnień Kasjan Wyligała odwołany z funkcji prezesa Bogdanki, p.o. prezesa Sławomir Krenczyk
12:23 LW BOGDANKA S.A.: Zmiany w składzie Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
12/04/24 13:40 LW BOGDANKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 12 kwietnia 2024 r. do momentu zarządzenia przerwy
13:29 LW BOGDANKA S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
13:04 LW BOGDANKA S.A.: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 12 kwietnia 2024 r. wraz z określeniem daty jego wznowienia oraz treść uchwał podjętych do momentu ogłoszenia przerwy