info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.31, godz. 11:02
kontakt
BOGDANKA

Komunikaty

27/10/20 13:06 LW BOGDANKA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A., które odbyło się w dniu 27 października 2020 r.
12:56 LW BOGDANKA S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w dniu 27 października 2020 r.
12:49 LW BOGDANKA S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
26/10/20 10:00 LW BOGDANKA S.A.: Drugie Wezwanie Akcjonariuszy LW Bogdanka S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce
14/10/20 17:52  brak uprawnień Zysk netto Bogdanki po trzech kwartałach wyniósł 34,8 mln zł - wstępne wyniki (popr.)
17:43  brak uprawnień Zysk netto Bogdanki po trzech kwartałach wyniósł 34,8 mln zł - wstępne wyniki
17:26 LW BOGDANKA S.A.: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za trzy kwartały 2020 roku
14:01 LW BOGDANKA S.A.: Rezygnacja Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
06/10/20 13:55 LW BOGDANKA S.A.: Przyznanie dofinansowania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie
01/10/20 14:37 LW BOGDANKA S.A.: Powołanie członka Rady Nadzorczej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
29/09/20 19:39  brak uprawnień Bogdanka obniża cel produkcji węgla na '20 do ok. 7,4 mln ton z ok. 8,2 mln ton wcześniej (opis)
19:28  brak uprawnień Bogdanka obniża cel produkcji węgla na '20 do ok. 7,4 mln ton z ok. 8,2 mln ton wcześniej
19:20 LW BOGDANKA S.A.: Aktualizacja celu produkcyjnego na 2020 r.
12:46 LW BOGDANKA S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. na wniosek akcjonariusza wraz z projektami uchwał
28/09/20 11:56 LW BOGDANKA S.A.: Pierwsze Wezwanie Akcjonariuszy LW Bogdanka S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce