info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.24, godz. 17:46
kontakt
BLUMERAN

Komunikaty

21/01/21 21:16 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na NWZ Spółki Blumerang Investors S.A. w dniu 21 stycznia 2021 roku
20:43  brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (1/2021) Treść uchwał NWZ Spółki Blumerang Investors S.A. podjętych w dniu 21 stycznia 2021 roku
30/12/20 13:50 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 21 stycznia 2021 roku
13:05  brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (29/2020) Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 21 stycznia 2021 roku
23/12/20 20:07 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
19:34  brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (28/2020) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
16/12/20 13:30 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Zawarcie istotnych umów
14/12/20 21:36 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej
21:11 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Informacja o akcjonariuszach dysponujących ponad 5% głosów na WZA Blumerang Investors S.A. w dniu 14.12.2020r.
20:39  brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (27/2020) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
20:30  brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (26/2020) Korekta raportu bieżącego nr 25/2020
19:55  brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (25/2020) Bieżący nr 25/2020
20/11/20 15:45 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 14 grudnia 2020 r.
15:34  brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (24/2020) Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 14 grudnia 2020 r.
18/11/20 16:15  brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (23/2020) Korekta jednostkowego raportu za III kwartał 2020 nr 21/2020