info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.05, godz. 23:06
kontakt
BLUMERAN

Komunikaty

20/11/20 15:45 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 14 grudnia 2020 r.
15:34  brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (24/2020) Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 14 grudnia 2020 r.
18/11/20 16:15  brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (23/2020) Korekta jednostkowego raportu za III kwartał 2020 nr 21/2020
16/11/20 20:01 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
18:16  brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (22/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
13/11/20 18:00  brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (21/2020) Jednostkowy raport za III kwartał 2020r.
09/10/20 20:30 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej
17/08/20 13:42 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
14/08/20 17:58  brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (20/2020) Jednostkowy raport za II kwartał 2020r.
10/08/20 16:48 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Informacja w sprawie zmiany stanu posiadania akcji Emitenta
20/07/20 16:03  brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (19/2020) Rezygnacja Prokurenta Spółki
10:48 BLUMERANG INVESTORS S.A.: Informacja w sprawie zmiany stanu posiadania akcji Emitenta
05/06/20 17:33  brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (18/2020) Korekta raportu za I kwartał 2020 r.
29/05/20 16:58  brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (17/2020) Skonsolidowany raport roczny za rok 2019 Blumerang Investors S.A.
16:54  brak uprawnień BLUMERANG INVESTORS SA (16/2020) Jednostkowy raport roczny za rok 2019 Blumerang Investors S.A.