info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.16, godz. 22:15
kontakt
BLKCHNLAB

Komunikaty

12/09/19 17:31 brak uprawnień BLOCKCHAIN LAB SA (24/2019) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Blockchain Lab S.A. z 10.09.2019
27/08/19 23:53 brak uprawnień BLOCKCHAIN LAB SA (23/2019) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Blockchain Lab S.A. z 26.08.2019
14/08/19 23:39 brak uprawnień BLOCKCHAIN LAB SA (22/2019) Raport za II kwartał 2019 roku
08/08/19 20:22 brak uprawnień BLOCKCHAIN LAB SA (21/2019) Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza
20:15 DOMENOMANIA.PL S.A.: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza
19:49 brak uprawnień GPW: utrzymanie w mocy Uchwały Nr 560/2019 Zarządu Giełdy z dnia 21 czerwca 2019 r.
31/07/19 21:36 brak uprawnień BLOCKCHAIN LAB SA (20/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Blockchain Lab SA
21:23 DOMENOMANIA.PL S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Blockchain Lab SA
02/07/19 17:51 brak uprawnień GPW: 3 lipca 2019 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami spółki BLOCKCHAIN LAB SA
28/06/19 18:27 brak uprawnień BLOCKCHAIN LAB SA (19/2019) Raport Roczny za 2018 rok
26/06/19 21:34 brak uprawnień BLOCKCHAIN LAB SA (18/2019) Nałożenie kary przez Organizatora ASO
24/06/19 08:13 brak uprawnień GPW: . w sprawie nałożenia kary pieniężnej na spółkę BLOCKCHAIN LAB S.A.
22/06/19 23:34 brak uprawnień BLOCKCHAIN LAB SA (17/2019) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem - uzupełnienie raportu
22:05 brak uprawnień BLOCKCHAIN LAB SA (16/2019) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem
19/06/19 14:50 brak uprawnień BLOCKCHAIN LAB SA (15/2019) Wypowiedzenie umowy z biegłym rewidentem