info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.24, godz. 10:59
kontakt
BLACKPE

Komunikaty

20/04/24 14:22 brak uprawnień BLACK PEARL SA (4/2024) Information on "Good Practices of NewConnect Listed Companies 2024" | Informacja o stosowaniu zasad ?Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024"
11/03/24 17:13 brak uprawnień BLACK PEARL SA (3/2024) change of data in the National Court Register | zmiana danych w KRS
14/02/24 21:37 brak uprawnień BLACK PEARL SA (2/2024) Periodic report for the fourth quarter of 2023. Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku.
24/01/24 20:50 brak uprawnień BLACK PEARL SA (1/2024) Publication dates of periodic reports in 2024. | Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2024.
21/12/23 BLACK PEARL S.A.: List of shareholders over 5% present at the Extraordinary General Meeting of Black Pearl S.A.Lista akcjonariuszy powyżej 5% obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Black Pearl S.A.
21/12/23 17:22 brak uprawnień BLACK PEARL SA (17/2023) Chandra Sekar joins the Management Board and becomes Vice-President | Chandra Sekar dołącza do Zarządu oraz zostaje jego Wiceprezesem
16:58 brak uprawnień BLACK PEARL SA (16/2023) Janusz Skopowski joins the Supervisory Board and becomes its Chairman | Janusz Skopowski dołącza do Rady Nadzorczej oraz zostaje jej Przewodniczącym
16:28 brak uprawnień BLACK PEARL SA (15/2023) Text of the resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting on 21.12.2023. | Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 21.12.2023 r.
01/12/23 19:26 BLACK PEARL S.A.: Convening of an Extraordinary General Meeting on December 21st, 2023.Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.12.2023 r.
18:01 brak uprawnień BLACK PEARL SA (14/2023) Changes to the agenda of the Extraordinary General Meeting (21.12.2023)| Zmiany w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21.12.23
24/11/23 17:49 BLACK PEARL S.A.: Convening of an Extraordinary General Meeting on December 21st, 2023.Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.12.2023 r
16:53 brak uprawnień BLACK PEARL SA (13/2023) Convening of an Extraordinary General Meeting on December 21st, 2023. | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21.12.2023 r.
22/11/23 12:03 brak uprawnień BLACK PEARL SA (12/2023) CV of the Member of the Supervisory Board of Black Pearl S.A. | Życiorys Członka Rady Nadzorczej Black Pearl S.A.
13/11/23 13:53 brak uprawnień BLACK PEARL SA (11/2023) Periodic report for the third quarter of 2023. Raport okresowy za III kwartał 2023 roku.
11/08/23 18:26 brak uprawnień BLACK PEARL SA (10/2023) Periodic report for the second quarter of 2023. Raport okresowy za II kwartał 2023 roku.