info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.12, godz. 22:37
kontakt
BLACKPE

Komunikaty

11/08/20 16:26 BLACK PEARL S.A.: Zawieszenie obrotu akcjami BPC . Transparentność i dostęp do informacjiprawem akcjonariuszy.GPW nie powinno ograniczać praw nabytych drobnych akcjonariuszy i wpływaćna wycenę akcji BPC.Opieszałe działanie Instytucji zaufania publicznego rodzi fałszywy obraz codo wiarygodności Emitenta.
06/08/20 11:01 BLACK PEARL S.A.: BPC - Emitent rozpoczął proces zmierzający do nabycia Towarzystwa FunduszyInwestycyjnych oraz Biura Maklerskiego w celu zabezpieczenia obsługiprawnej swoich akcjonariuszy i przejmowanych Spółek w procesie realizacjiwłasnej strategii rozwoju korporacyjnego Black Pearl S.A opartej oposiadaną walutę wirtualną MCAN.
05/08/20 19:54 BLACK PEARL S.A.: Akwizycja Spółki z branży anty-COVID. MCAN coin waluta cyfrowa- została użyta do nabycia spółki produkującej certyfikowane wyroby medyczne do zwalczania KORONAWIRUSA.Produkty zarejestrowane, jako wyrób medyczny klasy I.Zgodne z normami : EN ISO 14971:2012; EN ISO 14683:2019; EN ISO 10993:2009; EN ISO 15223:2012
20/07/20 21:30 BLACK PEARL S.A.: Informacja ważna o pracy KNF nad regulacją rynku walut cyfrowych. Dotyczy akcjonariuszy BPC.
17/07/20 18:13  brak uprawnień BLACK PEARL SA (11/2020) Uzupełnienie Komunikatu EBI nr 8/2020 - życiorysy Członków Rady Nadzorczej
17:07  brak uprawnień BLACK PEARL SA (10/2020) Życiorys Prezesa Zarządu
16/07/20 17:05  brak uprawnień BLACK PEARL SA (9/2020) Zmiana w Zarządzie Spółki Black Pearl Spółka Akcyjna
17:02  brak uprawnień BLACK PEARL SA (8/2020) Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
16:18  brak uprawnień BLACK PEARL SA (7/2020) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Black Pearl S.A. w dniu 16 lipca 2020 roku.
07/07/20 11:48 BLACK PEARL S.A.: Informacja o postępie negocjacji w zakresie rozwoju działalności operacyjnej Emitenta przy wykorzystaniu płatności McAN coins.
06/07/20 12:44 BLACK PEARL S.A.: Uruchomienie programu płatności walutą cyfrową McAN , przy zakupie towarów i usług oraz udziałów w Przedsiębiorstwach innowacyjnych branż - gwarantujących znaczny wzrost wartość w czasie.
02/07/20 18:00 BLACK PEARL S.A.: BLACK PEARL S.A. właściciel waluty cyfrowej McAN sponsorem Klubu Rugby- pretendenta do tytułu Mistrza Polski.
17:54 BLACK PEARL S.A.: Wstępna prognoza zysku za II kwartał 2020 roku.
17:49 BLACK PEARL S.A.: Powrót BPC do notowań ciągłych New Connect Base z dniem 01.07.2020 r.
30/06/20 22:36 BLACK PEARL S.A.: Black Pearl S.A dołączył do grupy firm funkcjonujących na rynku blockchainowym , poprzez zakup gigantycznego pakietu waluty cyfrowej MCAN coin znajdującej się w obrocie giełdowym.