info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.18, godz. 01:05
kontakt
BIUROIK

Komunikaty

10/05/21 06:47  brak uprawnień Popyt na kredyty mieszkaniowe w kwietniu wzrósł o 94,3 proc. rdr - BIK
07/05/21 10:39 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta
08:13  brak uprawnień GPW: w sprawie zawieszenia obrotu na Głównym Rynku GPW akcjami spółki BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.
07:33  brak uprawnień Informacja o zamiarze nabycia akcji spółki BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH SA w drodze przymusowego wykupu
07:19  brak uprawnień NREP NSF IV Holding ogłasza przymusowy wykup akcji Biura Inwestycji Kapitałowych po 22,30 zł/akcję
29/04/21 14:42 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Odwołanie oraz powołanie członków Rady Nadzorczej na wspólną kadencję.
14:32 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
13:56 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 kwietnia 2021 roku.
28/04/21 21:57 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
21:40 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. formularz raportu rocznego
23/04/21 08:53  brak uprawnień W III firmy pożyczkowe udzieliły finansowania o wartości 500 mln zł, o 12,5 proc. więcej rdr ? BIK
16/04/21 18:26  brak uprawnień GPW Benchmark: korekta nadzwyczajna polegająca na wykreśleniu akcji spółki BIK (ISIN PLBIKPT00014) z indeksu InvestorMS.
18:25  brak uprawnień GPW Benchmark: list uczestników indeksów WIG, WIG-Poland i WIG-nieruchomości zostaną wykreślone akcje spółki BIK (ISIN PLBIKPT00014).
15/04/21 12:36 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
12:30 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta