info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.25, godz. 09:47
kontakt
BIUROIK

Komunikaty

17/11/20 17:07 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
13:27 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Podsumowanie kosztów oferty akcji serii J wydanych w ramach Programu Motywacyjnego.
16/11/20 18:19 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Zmiana terminu rozliczenia transakcji walutowej FX Forward zawartej przez spółkę zależną od Emitenta
05/11/20 13:43  brak uprawnień Wakacjami ustawowymi na początku XI objętych było 5,3 tys. kredytów, wzrost 79 proc. mdm - BIK
07:09  brak uprawnień Popyt na kredyt w październiku wzrósł o 8,1 proc. rdr - BIK
22/10/20 12:33  brak uprawnień W IX firmy pożyczkowe udzieliły pożyczek o wartości 368 mln zł, o 34,6 proc. mniej rdr ? BIK (popr.)
07:02  brak uprawnień W IX firmy pożyczkowe udzieliły kredytów o wartości 368 mln zł, o 34,6 proc. mniej rdr ? BIK
07/10/20 06:47  brak uprawnień Popyt na kredyt we wrześniu wzrósł o 5,4 proc. rdr - BIK.
01/10/20 11:34 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Przystąpienie do przeglądu opcji strategicznych.
30/09/20 11:25  brak uprawnień Dwie trzecie wakacji kredytowych zakończyło się, ponad 90 proc. klientów powróciło do obsługi kredytów - BIK
24/09/20 06:52  brak uprawnień W VIII firmy pożyczkowe udzieliły kredytów o wartości 370 mln zł, o 40,8 proc. mniej rdr ? BIK
18/09/20 13:56 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji.
15/09/20 17:19 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
07/09/20 06:50  brak uprawnień Popyt na kredyt w sierpniu spadł o 3,1 proc. rdr - BIK.
02/09/20 12:46 BIURO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH S.A.: Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji.