info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.12, godz. 14:21
kontakt
BIOMAXIM

Komunikaty

29/07/20 18:34  brak uprawnień BIOMAXIMA SA (27/2020) Raport kwartalny jednostkowy i skonsolidowany BioMaxima S.A. za II kw. 2020 r.
27/07/20 10:56  brak uprawnień BIOMAXIMA SA (26/2020) Przyspieszenie publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r.
14/07/20 18:11  brak uprawnień BIOMAXIMA SA (25/2020) Raport miesięczny BioMaxima S.A. za czerwiec 2020 r.
18:06  brak uprawnień BioMaxima szacuje zysk EBITDA w II kwartale na 4,16 mln zł
17:37 BIOMAXIMA S.A.: Wstępne dane finansowe jednostki dominującej za II kwartał 2020 r.
07/07/20 15:52  brak uprawnień BIOMAXIMA SA (24/2020) Zmiany Statutu Spółki.
06/07/20 16:43 BIOMAXIMA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA 30 czerwca 2020 r.
30/06/20 19:11  brak uprawnień BIOMAXIMA SA (23/2020) Powołanie członków Rady Nadzorczej BioMaxima S.A.
17:51  brak uprawnień BIOMAXIMA SA (22/2020) Treść uchwał podjętych przez ZWZ BioMaxima S.A. w dniu 30.06.2020
23/06/20 16:50 BIOMAXIMA S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach
10/06/20 17:32  brak uprawnień BIOMAXIMA SA (21/2020) Raport miesięczny za maj 2020 r. BioMaxima S.A.
04/06/20 18:13  brak uprawnień BIOMAXIMA SA (20/2020) Zmiany Statutu Spółki proponowane na ZWZA 30 czerwca 2020 r.
18:07  brak uprawnień BIOMAXIMA SA (19/2020) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2020 r.
18:00 BIOMAXIMA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2020 r.
26/05/20 08:41 BIOMAXIMA S.A.: Zawiadomienie od osoby zobowiązanej