info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.22, godz. 20:05
kontakt
BIOMASS

Komunikaty

12/01/22 14:06 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Uruchomienie nowego punktu wykonywania testów na obecność wirusa SARS COV2
31/12/21 17:54  brak uprawnień BIOMASS ENERGY PROJECT SA (13/2021) Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki - zmiana PKD
17:28  brak uprawnień BIOMASS ENERGY PROJECT SA (12/2021) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Emitenta
15/11/21 10:04  brak uprawnień BIOMASS ENERGY PROJECT SA (11/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2021r.
20/10/21 11:35 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Złożenie wniosku o dofinansowanie do Komisji Europejskiej w ramach programu HORIZON- CL5-2021-D6-01 -Bezpieczny, odporny transport i usługi inteligentnej mobilności dla pasażerów i towarów pod nazwą E-BIKE.
30/09/21 13:30  brak uprawnień Konsorcjum z Biomass Energy Project może otrzymać dofinansowanie z UE w wys. ok. 23 mln euro
13:03 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Otrzymanie informacji o propozycji dofinansowania w ramach programu Innovation Fund Large Scale Project InnovFund-LSC-2020-Two-Stage_ w projekcie "Me Grid - a system of active and intelligent e-prosumer green energy production and storage network - Me Grid - system aktywnej i inteligentnej sieci e-prosumenckiej do wytwarzania i magazynowania zielonej energii" przez konsorcjum : Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, Storion Energy Poland Sp.z o.o. z Grupy Kapitałowej Novavis Group
29/09/21 12:16 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Informacja o wyrażeniu zgody i rozpoczęciu procedowania w kierunku podpisania umowy i realizacji pozytywnie ocenionego projektu związanego z wnioskiem złożonym do Komisji Europejskiej pod nazwą ZEN CLASS.
14/09/21 21:40  brak uprawnień BIOMASS ENERGY PROJECT SA (10/2021) Życiorysy nowo powołanych Członków Zarządu
13/09/21 20:43  brak uprawnień BIOMASS ENERGY PROJECT SA (9/2021) Powołanie dotychczasowych Członków Zarządu na nową trzyletnią kadencję.
20/08/21 15:38 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Informacja o pozytywnej ocenie wniosku przez Komisje Europejską odnośnie projektu 101038565 (European Maritime and Fisheries Fund -Blue economy window call_- Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego , pod nazwą ZEN CLASS .
16/08/21 22:24  brak uprawnień BIOMASS ENERGY PROJECT SA (8/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport za II kwartał 2021 roku.
30/07/21 13:30 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się 23.07.2021r.
23/07/21 17:52  brak uprawnień BIOMASS ENERGY PROJECT SA (7/2021) Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
26/06/21 16:52 BIOMASS ENERGY PROJECT S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOMASS ENERGY PROJECT S. A. na dzień 23 lipca 2021r