info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.06.17, godz. 19:42
kontakt
BIOGENED

Komunikaty

10/06/24 14:43  brak uprawnień BIOGENED SA (8/2024) Ogłoszenie zmian w porządku obrad WZA
14:37 BIOGENED S.A.: Ogłoszenie zmian w porządku WZA
07/06/24 20:24  brak uprawnień BIOGENED SA (7/2024) Wniosek o umieszczenie sprawy w porządku obrad WZA
29/05/24 15:58  brak uprawnień Biogened planuje wypłacić 0,5 zł dywidendy na akcję
15:48  brak uprawnień BIOGENED SA (6/2024) Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 28.06.2024 r.
15:32 BIOGENED S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu WZA na dzień 28.06.2024 r.
14:45  brak uprawnień BIOGENED SA (5/2024) Raport roczny
27/05/24 13:44 BIOGENED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy faktoringu pełnego
17/05/24 17:08 BIOGENED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy linii gwarancji
17:04 BIOGENED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym
15/05/24 14:47  brak uprawnień BIOGENED SA (4/2024) Raport okresowy za I kwartał 2024 roku
15/04/24 14:30  brak uprawnień BIOGENED SA (3/2024) Oświadczenie dotyczące zakresu stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024
27/03/24 16:44 BIOGENED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o walutowy kredyt inwestycyjny
20/03/24 16:47 BIOGENED S.A.: Zawarcie umowy leasingu operacyjnego walutowego
14/02/24 17:03  brak uprawnień BIOGENED SA (2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 roku