info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.20, godz. 20:32
kontakt
BIOCELTIX

Komunikaty

12/07/24 15:39 BIOCELTIX S.A.: Komunikat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w sprawie daty rejestracji akcji serii M
11/07/24 17:14 BIOCELTIX S.A.: Zakończenie oceny formalnej wniosku do Europejskiej Agencji Leków o wydanie pozytywnej rekomendacji dla dopuszczenia do obrotu weterynaryjnego produktu leczniczego BCX-CM-J stosowanego w leczeniu zmian zwyrodnieniowych stawów u psów
10/07/24 21:58 BIOCELTIX S.A.: Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii M do obrotu na Głównym Rynku GPW
19:30 BIOCELTIX S.A.: Wyniki analizy pośredniej przeprowadzonej w weterynaryjnym badaniu klinicznym dotyczącym potwierdzenia skuteczności produktu BCX-CM-AD przeznaczonego do leczenia atopowego zapalenia skóry u psów
18:02  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki BIOCELTIX S.A.
09/07/24 20:53 BIOCELTIX S.A.: Warunkowa rejestracja akcji serii M w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
01/07/24 19:41  brak uprawnień Fundusze TFI PZU mają ponad 5 proc. Bioceltix
19:34 BIOCELTIX S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
28/06/24 16:29 BIOCELTIX S.A.: Podsumowanie subskrypcji akcji serii M
15:41 BIOCELTIX S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
27/06/24 17:20 BIOCELTIX S.A.: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w statucie Spółki
26/06/24 18:54 BIOCELTIX S.A.: Powołanie Zarządu nowej kadencji
18:48 BIOCELTIX S.A.: Powołanie Członka Rady Nadzorczej
18:42 BIOCELTIX S.A.: Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2024 roku
18:33 BIOCELTIX S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2024 roku