info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.23, godz. 13:15
kontakt
BETOMAX

Komunikaty

15/10/20 13:14  brak uprawnień FORBUILD SA (21/2020) Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
13:05 FORBUILD POLSKA S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
30/09/20 15:30  brak uprawnień FORBUILD SA (20/2020) Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
15:19 FORBUILD POLSKA S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółe
12/08/20 15:30 FORBUILD POLSKA S.A.: Informacja nt. zawiadomienia o wszczęciu śledztwa w sprawie nabycia aktywów o istotnej wartości
06/08/20 09:09  brak uprawnień FORBUILD SA (19/2020) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2020 roku
03/08/20 17:16  brak uprawnień FORBUILD SA (18/2020) Aktualizacja informacji nt. powództwa o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2019 roku
15:06  brak uprawnień FORBUILD SA (17/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2020 roku
23/07/20 19:24  brak uprawnień FORBUILD SA (16/2020) Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych na stanowiska Członków Rady Nadzorczej FORBUILD S.A.
21/07/20 17:06 FORBUILD POLSKA S.A.: Aktualizacja informacja nt. powództwa o nieistnienie uchwał walnego zgromadzenia
20/07/20 12:42 FORBUILD POLSKA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ FORBUILD w dniu 15 lipca 2020 roku
15/07/20 22:34  brak uprawnień FORBUILD SA (15/2020) Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji
22:28  brak uprawnień FORBUILD SA (14/2020) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 15 lipca 2020 roku
17:39 FORBUILD POLSKA S.A.: Korekta informacji nt. uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy raportu ESPI 14/2020
17:22  brak uprawnień Forbuild wypłaci 0,49 zł dywidendy na akcję za '19