info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.16, godz. 02:21
kontakt
BETOMAX

Komunikaty

14/08/19 09:12  brak uprawnień FORBUILD SA (12/2019) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2019 roku
06/08/19 14:48  brak uprawnień FORBUILD SA (11/2019) Informacja o wniesieniu powództwa o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2019 roku
17/07/19 15:38 FORBUILD POLSKA S.A.: Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
16/07/19 20:17 FORBUILD POLSKA S.A.: Aktualizacja informacji nt. postępowania sądowego w sprawie z powództwa Betomax Systems GmbH & Co. KG przeciwko Spółce i Akcjonariuszom
19/06/19 09:52  brak uprawnień FORBUILD SA (10/2019) Wycofanie przez Akcjonariusza żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
07/06/19 16:06  brak uprawnień FORBUILD SA (9/2019) Wystąpienie przez Akcjonariusza z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
30/05/19 12:23 FORBUILD POLSKA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ FORBUILD w dniu 24 maja 2019 roku
24/05/19 16:43  brak uprawnień FORBUILD SA (8/2019) Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 24 maja 2019 roku
14:57  brak uprawnień Forbuild wypłaci 0,2 zł dywidendy na akcję
14:33 FORBUILD POLSKA S.A.: formacja dotycząca wypłaty dywidendy.
15/05/19 11:50  brak uprawnień FORBUILD SA (7/2019) Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2019 roku
26/04/19 15:07 FORBUILD POLSKA S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FORBUILD S.A. na dzień 24 maja 2019 r.
14:50  brak uprawnień FORBUILD SA (6/2019) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 maja 2019r.
14:35  brak uprawnień Rada nadzorcza Forbuild rekomenduje 0,2 zł dywidendy na akcję
14:07 FORBUILD POLSKA S.A.: Rekomendacja Zarządu i opinia Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018