info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.24, godz. 07:36
kontakt
BETOMAX

Komunikaty

18/01/21 15:13 FORBUILD POLSKA S.A.: Otrzymanie pozwu o zapłatę
18/12/20 15:21  brak uprawnień FORBUILD SA (23/2020) Informacja nt. wyroku w sprawie o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki
16/11/20 09:50  brak uprawnień FORBUILD SA (22/2020) Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 roku
30/10/20 12:56 FORBUILD POLSKA S.A.: Aktualizacja informacja nt. powództwa o ustalenie utraty przez akcjonariuszy prawa głosu z posiadanych akcji
15/10/20 13:14  brak uprawnień FORBUILD SA (21/2020) Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
13:05 FORBUILD POLSKA S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
30/09/20 15:30  brak uprawnień FORBUILD SA (20/2020) Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółce
15:19 FORBUILD POLSKA S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji w Spółe
12/08/20 15:30 FORBUILD POLSKA S.A.: Informacja nt. zawiadomienia o wszczęciu śledztwa w sprawie nabycia aktywów o istotnej wartości
06/08/20 09:09  brak uprawnień FORBUILD SA (19/2020) Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2020 roku
03/08/20 17:16  brak uprawnień FORBUILD SA (18/2020) Aktualizacja informacji nt. powództwa o uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 maja 2019 roku
15:06  brak uprawnień FORBUILD SA (17/2020) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za II kwartał 2020 roku
23/07/20 19:24  brak uprawnień FORBUILD SA (16/2020) Uzupełnienie informacji nt. osób powołanych na stanowiska Członków Rady Nadzorczej FORBUILD S.A.
21/07/20 17:06 FORBUILD POLSKA S.A.: Aktualizacja informacja nt. powództwa o nieistnienie uchwał walnego zgromadzenia
20/07/20 12:42 FORBUILD POLSKA S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ FORBUILD w dniu 15 lipca 2020 roku