info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.21, godz. 12:04
kontakt
BETACOM

Komunikaty

20/03/23 19:15 BETACOM: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Betacom S.A.
15/03/23 21:51 BETACOM: Rezygnacja członka Zarządu Betacom S.A.
13/03/23 21:53 BETACOM: BETACOM formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
21:39 BETACOM: Korekta skróconego kwartalnego skonsolidowanego raportu okresowego za III kwartał 2022/2023
06/03/23 17:28 BETACOM: Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom spółka akcyjna zwołanego na dzień 24 marca 2023 r. w związku z żądaniem akcjonariusza.
28/02/23 20:30 BETACOM: BETACOM formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego
20:12 BETACOM: BETACOM formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
22/02/23 20:52 BETACOM: Zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03.03.2023 r.
13/02/23 20:12 BETACOM: Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 3 marca 2023 r. w związku z żądaniem akcjonariusza oraz autokorekta projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
06/02/23 16:51 BETACOM: Zawarcie znaczącej umowy
03/02/23 18:12 BETACOM: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Betacom S.A. na dzień 03.03.2023 r.
11/01/23 10:49 BETACOM: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023r.
29/12/22 14:38 BETACOM: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji
14/12/22 16:50 BETACOM: Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie stanu posiadania akcji
05/12/22 17:37 BETACOM: BETACOM formularz skonsolidowanego raportu półrocznego