info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.09, godz. 00:02
kontakt
BETACOM

Komunikaty

30/11/21 18:21 BETACOM: BETACOM formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
28/10/21 18:30 BETACOM: Zawarcie znaczącej umowy
15/10/21 18:34 BETACOM: Rezygnacja Członka Zarządu spółki Betacom S.A.
04/10/21 11:21 BETACOM: Realizacja Etapu II Umowy inwestycyjnej z dnia 5 czerwca 2018 r. - nabycie i objęcie udziałów w spółce Control System Software sp. z o.o.
30/09/21 20:03 BETACOM: Zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie powołania członka Rady Nadzorczej Betacom SA
15:42 BETACOM: Treść uchwał podjętych przez ZWZ Betacom S.A. w dniu 29 września 2021 roku
15:11 BETACOM: Betacom SA - Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 września 2021 roku
10/09/21 09:32 BETACOM: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 29 września 2021 r. w związku z żądaniem akcjonariusza.
01/09/21 17:44 BETACOM: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A. na dzień 29.09.2021 r.
30/07/21 17:56 BETACOM: BETACOM formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
29/07/21 17:44  brak uprawnień BETACOM SA (1/2021) Betacom Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
18/06/21 17:34 BETACOM: Decyzja PFR w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej
17:29 BETACOM: BETACOM formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
24/05/21 18:40 BETACOM: Zawarcie umowy z NCBiR na realizację projektu badawczo - rozwojowego
28/04/21 21:12 BETACOM: Informacja o skutkach zbycia udziałów spółki Edventure Research Lab sp. z o.o.