info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.20, godz. 12:46
kontakt
BETACOM

Komunikaty

10/09/21 09:32 BETACOM: Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 29 września 2021 r. w związku z żądaniem akcjonariusza.
01/09/21 17:44 BETACOM: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A. na dzień 29.09.2021 r.
30/07/21 17:56 BETACOM: BETACOM formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
29/07/21 17:44  brak uprawnień BETACOM SA (1/2021) Betacom Spółka Akcyjna - informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk 2021
18/06/21 17:34 BETACOM: Decyzja PFR w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej
17:29 BETACOM: BETACOM formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
24/05/21 18:40 BETACOM: Zawarcie umowy z NCBiR na realizację projektu badawczo - rozwojowego
28/04/21 21:12 BETACOM: Informacja o skutkach zbycia udziałów spółki Edventure Research Lab sp. z o.o.
10/03/21 14:21 BETACOM: Dokooptowanie członka Rady Nadzorczej Betacom SA
26/02/21 19:27 BETACOM: BETACOM formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
22/02/21 17:38 BETACOM: Informacja dotycząca odpisu aktualizującego
12/02/21 16:15 BETACOM: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
29/01/21 14:03 BETACOM: Zawarcie znaczącej umowy
28/01/21 13:23 BETACOM: Odwołanie Członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu spółki Betacom S.A.
26/01/21 13:27 BETACOM: Rezygnacja Członka Zarządu pełniącego funkcję Prezesa Zarządu spółki Betacom S.A.