info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.24, godz. 07:01
kontakt
BETACOM

Komunikaty

15/01/21 13:22 BETACOM: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021r.
30/11/20 21:30 BETACOM: BETACOM formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową
06/11/20 21:05 BETACOM: Zawarcie znaczącej umowy
21:01 BETACOM: Powołanie dotychczasowego członka Zarządu na stanowisko wiceprezesa Zarządu Betacom SA
20:55 BETACOM: Powołanie członka Zarządu Betacom SA
29/10/20 08:34 BETACOM: Zawarcie znaczącej umowy
01/09/20 19:25 BETACOM: Powołanie członka Zarządu Betacom SA
19:21 BETACOM: Powołanie członka Rady Nadzorczej Betacom SA
19:13 BETACOM: Treść uchwał podjętych przez ZWZ Betacom S.A. w dniu 31 sierpnia 2020 roku
19:06 BETACOM: Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 sierpnia 2020 roku
27/08/20 16:45 BETACOM: Zgłoszenie przez akcjonariuszy projektu uchwały oraz kandydatury na członka Rady Nadzorczej Betacom SA
24/08/20 20:06 BETACOM: Pismo akcjonariusza w sprawie kandydata na członka Rady Nadzorczej Betacom SA
20/08/20 16:04 BETACOM: Zawiadomienie o podpisaniu porozumienia akcjonariuszy
31/07/20 19:24 BETACOM: BETACOM formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
19:16 BETACOM: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Betacom S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 r.