info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.01, godz. 02:46
kontakt
BEST

Komunikaty

27/01/23 13:21 BEST: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
12/01/23 15:28  brak uprawnień W 2022 r. Best zainwestował 131,5 mln zł w portfele wierzytelności
14:42 BEST: Informacja o łącznej wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wartości spłat z posiadanych portfeli wierzytelności w okresie czterech kwartałów 2022 r. oraz samym czwartym kwartale 2022 r.
03/01/23 11:53 BEST: Ustalenie pierwszego dnia notowań obligacji serii Z1
02/01/23 19:15  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii Z1 spółki BEST S.A.
19:09  brak uprawnień GPW: Komunikat - BEST
29/12/22 10:47 BEST: Rejestracja obligacji serii Z1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
23/12/22 16:24 BEST: Dopuszczenie obligacji serii Z1 do obrotu giełdowego
13:00  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii Z1 spółki BEST S.A.
22/12/22 16:00 BEST: Podsumowanie oferty obligacji serii Z1 - uzupełnienie informacji.
20/12/22 17:14  brak uprawnień Best przydzielił 135.287 obligacji serii Z1 o łącznej wartości nominalnej 13,53 mln zł
17:07 BEST: Podsumowanie oferty obligacji serii Z1.
30/11/22 16:37  brak uprawnień Best wyemituje do 200 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł
16:26 BEST: Emisja obligacji w ramach oferty publicznej
22/11/22 11:31  brak uprawnień Best zadowolony z poziomu spłat z portfeli w IV kw., '23 będzie trudniejszy