info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.20, godz. 20:42
kontakt
BEST

Komunikaty

18/07/24 22:46  brak uprawnień Best planuje wyemitować obligacje o wartości do 25 mln zł
21:09 BEST: Emisja obligacji w ramach oferty publicznej
17/07/24 15:02 BEST: Informacje o transakcjach uzyskane w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
12/07/24 11:43  brak uprawnień Kredyt Inkaso liczy, że przegląd opcji strategicznych zakończy się pod koniec III kwartału
10:40  brak uprawnień Best w I półr. zainwestował 178,5 mln zł w portfele wierzytelności
10:06 BEST: Informacja o łącznej wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wartości spłat z posiadanych portfeli wierzytelności w pierwszym półroczu 2024 roku oraz samym drugim kwartale 2024 roku.
11/07/24 18:46  brak uprawnień Zysk netto Kredyt Inkaso w roku obrotowym 2023/24 wzrósł o 47 proc. rdr do 34 mln zł
04/07/24 16:08 BEST: Rejestracja zmian Statutu BEST S.A.
28/06/24 15:59  brak uprawnień KNF zatwierdził prospekt Best dot. programu emisji obligacji o wartości do 250 mln zł
21/06/24 09:41  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AA2 spółki BEST S.A.
20/06/24 13:57 BEST: Informacja o transakcji na obligacjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
18/06/24 13:01 BEST: Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. w dniu 18 czerwca 2024 r.
12:55 BEST: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BEST S.A., które odbyło się 18 czerwca 2024 roku
13/06/24 18:36  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AA2 spółki BEST S.A.
05/06/24 12:09 BEST: Zmiana uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego