info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.27, godz. 05:35
kontakt
BEST

Komunikaty

24/05/24 19:55  brak uprawnień Best złożył ofertę zakupu akcji Kredyt Inkaso
19:38 BEST: Złożenie oferty nabycia akcji Kredyt Inkaso S.A.
17:19  brak uprawnień GPW: Komunikat - BEST
17:12  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AB spółki BEST S.A.
22/05/24 14:25 BEST: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
20/05/24 18:50  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AB spółki BEST S.A.
14:12 BEST: Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego
14/05/24 17:26 BEST: Zawarcie aneksu do umowy kredytu z Santander Bank Polska S.A.
08/05/24 16:49 BEST: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I kwartał 2024 roku, zawierającego kwartalną informację finansową za I kwartał 2024 roku
16:45 BEST: Przydział obligacji serii AA2
25/04/24 13:45  brak uprawnień Best wyemituje obligacje serii AA2 o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50 mln zł
13:33 BEST: Emisja obligacji serii AA2
12/04/24 10:54  brak uprawnień Best w I kw. zainwestował 53 mln zł w portfele wierzytelności (opis)
10:32  brak uprawnień Best w I kw. zainwestował 53 mln zł w portfele wierzytelności
10:09 BEST: Informacja o łącznej wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wartości spłat z posiadanych portfeli wierzytelności w pierwszym kwartale 2024 roku.