info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.02.24, godz. 00:57
kontakt
BEST

Komunikaty

15/02/24 16:40  brak uprawnień Best ustanowił program emisji obligacji do 250 mln zł (opis)
16:17  brak uprawnień Best ustanowił program emisji obligacji do 250 mln zł
16:02 BEST: Ustanowienie publicznego programu emisji obligacji
26/01/24 12:20 BEST: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2024 roku
11/01/24 15:34  brak uprawnień Grupa Best w '23 zainwestowała 311 mln zł w portfele wierzytelności
14:31 BEST: Informacja o łącznej wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wartości spłat z posiadanych portfeli wierzytelności w okresie czterech kwartałów 2023 r. oraz samym czwartym kwartale 2023 r.
22/12/23 19:10  brak uprawnień Best zamierza złożyć ofertę wiążącą na zakup akcji Kredyt Inkaso
19:00 BEST: Otrzymanie zaproszenia do złożenia wiążącej oferty w ramach procesu przeglądu opcji strategicznych, prowadzonego przez Kredyt Inkaso S.A.
20/12/23 17:58  brak uprawnień GPW: komunikat - BEST
17:47  brak uprawnień GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AA1 spółki BEST S.A.
18/12/23 17:53  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii AA1 spółki BEST S.A.
14/12/23 12:41 BEST: Rejestracja przez KDPW warrantów subskrypcyjnych serii D1
06/12/23 11:40  brak uprawnień Grupa Best ocenia, że 2023 r. będzie rekordowy pod względem podaży wierzytelności
04/12/23 08:58  brak uprawnień Grupa Best od stycznia do listopada '23 zainwestowała 237,5 mln zł w portfele wierzytelności
08:42 BEST: Informacja o łącznej wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A. oraz koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności na dzień 30 listopada 2023 r.