info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.25, godz. 09:06
kontakt
BEST

Komunikaty

22/10/21 18:50  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii W2 spółki BEST S.A.
19/10/21 21:15  brak uprawnień Best proponuje skup akcji własnych za 15 mln zł
20:58 BEST: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A.
20:49 BEST: Zakończenie działań zmierzających do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
12:05 BEST: Podsumowanie oferty obligacji serii W2 - uzupełnienie informacji.
11:35 BEST: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2021 roku
13/10/21 20:32 BEST: Informacja o łącznej wartości nominalnej nabytych portfeli wierzytelności przez podmioty z Grupy Kapitałowej BEST S.A., koszcie nabycia nowych portfeli wierzytelności oraz wartości spłat z posiadanych portfeli wierzytelności w okresie trzech kwartałów 2021 r. oraz samym trzecim kwartale 2021 r.
08/10/21 19:50  brak uprawnień Best przydzielił obligacje serii W2 o łącznej wartości nominalnej 10 mln zł
19:41 BEST: Podsumowanie oferty obligacji serii W2.
28/09/21 07:01  brak uprawnień Best obserwuje rosnący rynek obrotu wierzytelnościami, jest przygotowany na duże zakupy (wywiad)
20/09/21 14:38 BEST: Emisja obligacji w ramach oferty publicznej
13/09/21 18:12 BEST: Zatwierdzenie suplementu do prospektu
07/09/21 06:50 BEST: BEST formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
06/09/21 17:28  brak uprawnień GPW: Komunikat - BEST
01/09/21 17:49 BEST: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2021 roku