info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.26, godz. 18:35
kontakt
BEST

Komunikaty

20/09/21 14:38 BEST: Emisja obligacji w ramach oferty publicznej
13/09/21 18:12 BEST: Zatwierdzenie suplementu do prospektu
07/09/21 06:50 BEST: BEST formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
06/09/21 17:28  brak uprawnień GPW: Komunikat - BEST
01/09/21 17:49 BEST: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego rozszerzonego raportu za I półrocze 2021 roku
11/08/21 15:19 BEST: Ustalenie pierwszego dnia notowań obligacji serii W1
10/08/21 17:27  brak uprawnień GPW: komunikat - BEST S.A
17:22  brak uprawnień GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst obligacji serii W1 spółki BEST S.A.
09/08/21 20:53 BEST: Informacja o transakcji na obligacjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
06/08/21 12:48 BEST: Data rejestracja obligacji serii W1 w KDPW
05/08/21 17:48 BEST: Rejestracja obligacji serii W1 w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
13:46 BEST: Dopuszczenie obligacji serii W1 do obrotu giełdowego
04/08/21 17:19  brak uprawnień GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii W1 spółki BEST S.A.
03/08/21 18:03 BEST: Podsumowanie oferty obligacji serii W1 - uzupełnienie informacji.
02/08/21 18:10  brak uprawnień GPW: Komunikat - BEST