info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.16, godz. 04:35
kontakt
BERLING

Komunikaty

24/11/20 15:44 BERLING S.A.: BERLING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
23/09/20 08:27 BERLING S.A.: Powołanie Członka Zarządu
08/09/20 18:48 BERLING S.A.: BERLING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
31/08/20 18:59 BERLING S.A.: Uchwały podjęte oraz treści uchwał które poddane były pod głosowanie a nie zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Berling S.A.
18:57 BERLING S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Berling S.A w dniu 31 sierpnia 2020 r.
18:53 BERLING S.A.: Podział zysku spółki Berling S.A. uzyskanego w roku obrotowym 2019
04/08/20 17:22 BERLING S.A.: Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Berling S.A.
17:18 BERLING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
13/07/20 20:48 BERLING S.A.: Zmiana profilu działalności i strategii spółki zależnej
24/06/20 20:00 BERLING S.A.: Propozycja podziału zysku za rok 2019
26/05/20 15:45 BERLING S.A.: BERLING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17/03/20 17:32 BERLING S.A.: BERLING S.A. formularz raportu rocznego
17:31 BERLING S.A.: BERLING S.A. formularz skonsolidowanego raportu rocznego
31/01/20 16:01 BERLING S.A.: Kalendarz publikacji raportów okresowych w 2020 roku
19/11/19 20:45 BERLING S.A.: BERLING S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego