info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.23, godz. 18:43
kontakt
BERGHOLDI

Komunikaty

20/01/22 16:24 BERG HOLDING S.A.: Wstępne wyniki finasowe za IV kwartał 2021 roku spółki zależnej od Emitenta - NETSU S.A.
16:10 BERG HOLDING S.A.: Aktualizacja prognoz wyników finansowych spółki zależnej od Emitenta - NETSU S.A. na rok 2022 oraz prognozy wyników finansowych NETSU S.A. na lata 2023 i 2024
16:04 BERG HOLDING S.A.: Stan realizacji prognoz wyników finansowych spółki zależnej od Emitenta - NETSU S.A. na rok 2021
15:57 BERG HOLDING S.A.: Informacja w sprawie zamknięcia przez spółkę zależną od Emitenta - NETSU S.A. sieci franczyzowej
12/01/22 14:56  brak uprawnień BERG HOLDING SA (1/2022) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 roku
13/12/21 20:08  brak uprawnień BERG HOLDING SA (21/2021) Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki w drodze kooptacji
20:05  brak uprawnień BERG HOLDING SA (20/2021) Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect
20:02  brak uprawnień BERG HOLDING SA (19/2021) Życiorys zawodowy Członka Rady Nadzorczej
15/11/21 18:29  brak uprawnień BERG HOLDING SA (18/2021) Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2021 roku Berg Holding Spółka Akcyjna
08/11/21 14:21  brak uprawnień BERG HOLDING SA (17/2021) Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2021 roku
18/10/21 09:28  brak uprawnień BERG HOLDING SA (16/2021) Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
15/10/21 14:14 BERG HOLDING S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta - NETSU S.A. umowy sprzedaży
27/09/21 18:28  brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki BERG HOLDING S.A.
24/09/21 14:41 BERG HOLDING S.A.: Dokonanie przydziału akcji serii E przez spółkę zależną od Emitenta - NETSU S.A.
14:36 BERG HOLDING S.A.: Uzupełnienie informacji w sprawie otrzymania zamówienia o wartości ponad 2 mln zł przez spółkę zależną od Emitenta - NETSU S.A.