info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.25, godz. 19:01
kontakt
BENEFIT

Komunikaty

14/01/22 18:41 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Zawiadomienie o stanie posiadania
18:28 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
10/01/22 13:28 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 r.
04/01/22 10:20 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Postanowienie dotyczące zmian statutu spółki
03/01/22 18:35  brak uprawnień Liczba aktywnych kart Benefit Systems wyniosła na koniec IV kw. 1.126,8 tys.
18:22 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Informacja kwartalna o liczbie aktywnych kart sportowych
17/12/21 06:40  brak uprawnień Medicover Sport spodziewa się powrotu mniej aktywnych użytkowników w ciągu dwóch lat (wywiad)
08/12/21 11:42 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z postępowaniem antymonopolowym
10:13  brak uprawnień UOKiK zobowiązał Benefit Systems do zwiększenia poziomu konkurencji w branży fitness
30/11/21 19:03 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 listopada 2021 r.
18:56 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Benefit Systems S.A. w dniu 30 listopada 2021 r.
22/11/21 21:09 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR
17/11/21 15:38 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Asymilacja akcji zwykłych na okaziciela Emitenta
15/11/21 10:49 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki w związku z wydaniem akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
10:32 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki uzyskana w trybie art. 19 MAR