info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 22:39
kontakt
BENEFIT

Komunikaty

20/08/19 16:58 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Uzgodnienie planu połączenia Benefit Systems S.A. ze spółkami zależnymi
02/07/19 09:58  brak uprawnień Izabela Walczewska-Schneyder zrezygnowała z funkcji członka zarządu Benefit Systems
08:45 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Rezygnacja Członka Zarządu Benefit Systems S.A.
07:31  brak uprawnień Liczba aktywnych kart sportowych Benefit Systems na koniec II kwartału wyniosła 1,332 mln
07:03 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Informacja kwartalna o liczbie aktywnych kart sportowych
27/06/19 17:02 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Zawarcie z Platinium Wellness sp. z o.o. umowy sprzedaży zorganizowanych części przedsiębiorstwa w wykonaniu umowy przedwstępnej oraz zawarcie aneksu do umowy pożyczki z dnia 20.07.2017 r.
25/06/19 22:12 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 czerwca 2019 r.
20:35  brak uprawnień Walne Benefit Systems upoważniło zarząd do skupu akcji własnych
20:16 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Benefit Systems S.A. w dniu 25 czerwca 2019 roku
14/06/19 15:20 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Zmiana projektów uchwał Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A. zwołanego na dzień 25 czerwca 2019 r. na godzinę 15:00
12/06/19 09:27  brak uprawnień GPW: Komunikat - BENEFIT SYSTEMS
06/06/19 10:13  brak uprawnień Trigon DM rekomenduje "kupuj" Benefit Systems, cena docelowa 645 zł
27/05/19 19:40 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Benefit Systems S.A. na dzień 25 czerwca 2019 r. na godzinę 15:00 oraz projekty uchwał
21/05/19 19:55  brak uprawnień Zarząd Benefit Systems za przeznaczeniem 57 mln zł na skup akcji własnych
19:26 BENEFIT SYSTEMS S.A.: Propozycja podziału zysku netto Spółki za 2018 rok