info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.03, godz. 21:00
kontakt
BBI_DEV

Komunikaty

02/02/23 14:35 BBI DEVELOPMENT SA: Zawiadomienie o ustanowieniu przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce zastawu na części posiadanych przez tę osobę akcji Emitenta.
31/01/23 13:25 BBI DEVELOPMENT SA: Wykup i umorzenie obligacji Emitenta (seria BBI0123) o łącznej wartości nominalnej 12 mln zł
10:56 BBI DEVELOPMENT SA: Emisja obligacji serii BBI0225
30/01/23 18:44 BBI DEVELOPMENT SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku
26/01/23 17:00 BBI DEVELOPMENT SA: Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych
14:53 BBI DEVELOPMENT SA: Uchwała o emisji obligacji (w ramach dotychczasowego Programu Emisji Obligacji) o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 11 mln zł.
25/01/23 11:53 BBI DEVELOPMENT SA: Ujawnienie stanu posiadania akcji przez Prezesa Zarządu - przekroczenie 10 %-owego progu w ogólnej liczbie głosów.
24/01/23 12:33 BBI DEVELOPMENT SA: Powiadomienie o transakcji nabycia akcji BBI Development S.A. wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce (Prezesa Zarządu).
23/01/23 10:57 BBI DEVELOPMENT SA: Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych
18/01/23 14:09 BBI DEVELOPMENT SA: Zawiadomienie przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce o wygaśnięciu zastawu na akcjach wyemitowanych przez Emitenta.
12/01/23 21:18 BBI DEVELOPMENT SA: Nabycie przez Emitenta udziałów w spółce celowej wraz z wierzytelnościami wobec tej spółki.
21:13 BBI DEVELOPMENT SA: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
05/12/22 11:20 BBI DEVELOPMENT SA: Nabycie akcji w ramach programu skupu akcji własnych
09:06 BBI DEVELOPMENT SA: Wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki
29/11/22 20:06 BBI DEVELOPMENT SA: BBI DEVELOPMENT SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego