info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.23, godz. 22:59
kontakt
BALTICER

Komunikaty

19/11/20 14:17 BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A.: Trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
13/11/20 20:53  brak uprawnień W LIKWIDACJI (13/2020) Raport kwartalny za III kwartał 2020 r.
23/10/20 19:05 BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A.: Drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
07/10/20 17:31 BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 września 2020 r.
30/09/20 20:00 BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A.: Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji
19:18  brak uprawnień BALTIC CERAMICS SA W LIKWIDACJI (12/2020) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 września 2020 r.
03/09/20 20:02  brak uprawnień BALTIC CERAMICS SA W LIKWIDACJI (11/2020) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
19:55 BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
14/08/20 15:51  brak uprawnień BALTIC CERAMICS SA W LIKWIDACJI (10/2020) Raport kwartalny za II kwartał 2020 r.
13/08/20 17:34  brak uprawnień GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki BALTIC CERAMICS SA W LIKWIDACJI notowanych na rynku NewConnect
05/08/20 12:12 BALTIC CERAMICS INVESTMENTS S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 3 sierpnia 2020 r.
04/08/20 11:02  brak uprawnień BALTIC CERAMICS SA (9/2020) Życiorys zawodowy Likwidatora Spółki
03/08/20 16:37  brak uprawnień BALTIC CERAMICS SA (8/2020) Powołanie Likwidatora
16:24  brak uprawnień BALTIC CERAMICS SA (7/2020) Rezygnacja osoby nadzorującej
16:18  brak uprawnień BALTIC CERAMICS SA (6/2020) Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 3 sierpnia 2020 r.