info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.01, godz. 06:25
kontakt
AZOTY

Komunikaty

29/02/24 21:16  brak uprawnień Azoty podpisały z 15 instytucjami finans. umowę zmieniającą dot. finansowania projektu Polimery Police
20:53 GRUPA AZOTY SA: Podpisanie aneksu do porozumienia z 13 instytucjami finansującymi Grupę Azoty
20:45 GRUPA AZOTY SA: Podpisanie umowy zmieniającej do umowy stabilizacyjnej przez spółkę zależną
27/02/24 17:31  brak uprawnień Rada Nadzorcza Grupy Azoty ogłosiła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska prezesa i członków zarządu
20/02/24 16:14  brak uprawnień Priorytetem nowego zarządu Grupy Azoty zapewnienie stabilności i plan restrukturyzacji
19/02/24 20:41  brak uprawnień RN Grupy Azoty delegowała Krzysztofa Kołodziejczyka do wykonywania obowiązków prezesa spółki
20:22 GRUPA AZOTY SA: Odwołanie Członków Zarządu Grupy Azoty S.A. oraz delegowanie Członka Rady Nadzorczej do wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki
15/02/24 07:21 GRUPA AZOTY SA: Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 14 lutego 2024 roku
14/02/24 21:32 GRUPA AZOTY SA: Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A - korekta
17:10  brak uprawnień GRUPA AZOTY SA (1/2024) Grupa Azoty Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk
16:48  brak uprawnień NWZ Grupy Azoty powołało nowych członków rady nadzorczej
16:38 GRUPA AZOTY SA: Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A.
16:36 GRUPA AZOTY SA: Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.
13/02/24 15:58  brak uprawnień Krzysztof Kołodziejczyk złożył rezygnację z funkcji członka RN Grupy Azoty
15:44 GRUPA AZOTY SA: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.