info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.01.23, godz. 11:12
kontakt
AZOTY

Komunikaty

22/01/20 07:57  brak uprawnień Azoty mają zgodę UOKiK na koncentrację dot. działalności Grupy Azoty Polyolefins
21/01/20 22:56 GRUPA AZOTY SA: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 17 lutego 2020 roku
22:35 GRUPA AZOTY SA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 17 lutego 2020 roku
22:29 GRUPA AZOTY SA: Otrzymanie zgody na dokonanie koncentracji
14:00 GRUPA AZOTY SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020
14/01/20 17:08 GRUPA AZOTY SA: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej - korekta
13/01/20 17:59 GRUPA AZOTY SA: Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej
02/01/20 16:53 GRUPA AZOTY SA: Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego suplementu nr 5 do prospektu emisyjnego spółki zależnej
30/12/19 20:31 GRUPA AZOTY SA: Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego suplementu nr 4 do prospektu emisyjnego spółki zależnej
23/12/19 15:31 GRUPA AZOTY SA: Zakończenie oferty publicznej spółki zależnej oraz przydział akcji zwykłych na okaziciela serii C
15:01  brak uprawnień Zakłady Chemiczne Police sprzedały 45 proc. akcji serii C, rusza budowa instalacji PDH (opis)
14:42 GRUPA AZOTY SA: Podpisanie zmienionego porozumienia dotyczącego warunków inwestycji equity oraz finansowania projektu Polimery Police z Hyundai Engineering Co., Ltd i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation
14:41 GRUPA AZOTY SA: Wydanie Polecenia Przystąpienia do Pełnej Realizacji na podstawie Umowy EPC
14:21  brak uprawnień Zakłady Chemiczne Police sprzedały 49,2 mln akcji nowej emisji
20/12/19 14:07  brak uprawnień Zakłady Chemiczne Police zaoferują wybranym inwestorom do 60,8 mln akcji nowej emisji