info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.19, godz. 03:57
kontakt
AZOTY

Komunikaty

11/09/19 13:42 brak uprawnień Koncesja na złoże siarki Osiek Siarkopolu przedłużona do 2040 r.
07/09/19 10:55 brak uprawnień Grupa Azoty ZAK rezygnuje z budowy kotła węglowego, wykorzysta ciepło z procesów chemicznych
05/09/19 16:44 brak uprawnień Grupa Azoty liczy na poprawę sytuacji materialnej rolników i wyższe ceny nawozów
10:33 brak uprawnień Azoty uzyskały 5 mln euro synergii z tytułu przejęcia Compo ? prezes
10:24 brak uprawnień Grupy Azoty zakłada utrzymanie solidnej marży w segmencie agro ? wiceprezes
09:57 brak uprawnień Koszty projektów inwestycyjnych są niższe niż szacowano ? wiceprezes Grupy Azoty
09:36 brak uprawnień Projekt Polimery Police jest realizowany zgodnie z harmonogramem ? prezes Grupy Azoty
08:35 brak uprawnień Wyniki Grupy Azoty w II kw. bardzo dobre, zbieżne z oczekiwaniami (opinia)
07:40 brak uprawnień Zysk netto Grupy Azoty j. d. w II kw. wyniósł 68 mln zł wobec 48,3 mln zł straty przed rokiem (opis)
06:46 brak uprawnień Zysk netto Grupy Azoty w II kw. wyniósł 68 mln zł wobec 48,3 mln zł straty przed rokiem
06:30 GRUPA AZOTY SA: GRUPA AZOTY SA formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego
03/09/19 15:00 GRUPA AZOTY SA: Opinia Rady Nadzorczej spółki zależnej w sprawie planowanego podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej
27/08/19 18:50 brak uprawnień Odpis spółki Puław obniży skonsolidowany EBIT Grupy Azoty o 22 mln zł, wynik netto o 19 mln zł (opis)
18:40 brak uprawnień Odpis spółki Puław obniży skonsolidowany EBIT Grupy Azoty o 22 mln zł, wynik netto o 19 mln zł
18:21 GRUPA AZOTY SA: Informacja o przewidywanym wpływie na wyniki finansowe niepieniężnego zdarzenia o charakterze jednorazowym