info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.20, godz. 21:23
kontakt
AZOTY

Komunikaty

18/02/20 13:11 GRUPA AZOTY SA: Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Grupa Azoty Polyolefins S.A.
11:45 GRUPA AZOTY SA: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 17 lutego 2020 roku
17/02/20 18:46  brak uprawnień Walne zgromadzenie Grupy Azoty wyraziło zgodę na objęcie akcji w emisji GA Polyolefins
18:13 GRUPA AZOTY SA: Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Azoty S.A. w dniu 17 lutego 2020 roku
14/02/20 23:39 GRUPA AZOTY SA: Aktualizacja dokumentu kierowanego do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku
18:22 GRUPA AZOTY SA: Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku
06/02/20 21:22 GRUPA AZOTY SA: Uzupełnienie dokumentów, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku
31/01/20 15:55 GRUPA AZOTY SA: Aktualizacja wniosku kierowanego do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. zwołanego na dzień 17 lutego 2020 roku
24/01/20 14:28  brak uprawnień Skarb Państwa chce zmian w radzie nadzorczej Grupy Azoty
14:22 GRUPA AZOTY SA: Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na wniosek akcjonariusza
22/01/20 07:57  brak uprawnień Azoty mają zgodę UOKiK na koncentrację dot. działalności Grupy Azoty Polyolefins
21/01/20 22:56 GRUPA AZOTY SA: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. zwołane na dzień 17 lutego 2020 roku
22:35 GRUPA AZOTY SA: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Azoty S.A. na dzień 17 lutego 2020 roku
22:29 GRUPA AZOTY SA: Otrzymanie zgody na dokonanie koncentracji
14:00 GRUPA AZOTY SA: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020