info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.03, godz. 15:21
kontakt
AZINTER

Komunikaty

25/01/23 10:32  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (1/2023) Harmonogram przekazywania jednostkowych i skonsolidowanych raportów okresowych w 2023 roku
10/11/22 11:30  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (13/2022) Raport okresowy za III kwartał 2022 roku
14/10/22 12:09 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Zawarcie istotnego kontraktu
11/08/22 10:49  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (12/2022) Raport okresowy za II kwartał 2022 roku
29/06/22 11:56 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Ustalenie ostatecznej wartości kontraktu
28/06/22 13:13 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Zawarcie istotnego kontraktu
09/06/22 14:41 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Rozpoczęcie negocjacji z kluczowym klientem
12/05/22 10:50  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (11/2022) Raport okresowy za I kwartał 2022 roku
11/05/22 14:52  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (10/2022) Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AZTEC International S.A. w przedmiocie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021
14:48  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (9/2022) Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 11.05.2022 r.
13:57 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZ w dniu 11.05.2022 r.
14/04/22 11:31 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Otrzymanie dywidendy od spółki zależnej Aztec UK
12/04/22 13:48  brak uprawnień AZTEC INTERNATIONAL SA (8/2022) Zmiana porządku obrad ZWZ na wniosek uprawnionego akcjonariusza
12:50 AZTEC INTERNATIONAL S.A.: Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZ
11/04/22 11:37  brak uprawnień Aztec International chce wypłacić 0,17 zł dywidendy na akcję