info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.29, godz. 09:01
kontakt
AVATRIX

Komunikaty

16/11/21 17:02 DIGITAL AVENUE S.A.: Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką ICE CODE GAMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
02/11/21 17:11  brak uprawnień AVATRIX SA (8/2021) Raport kwartalny za III kwartał 2021 r.
29/10/21 18:16  brak uprawnień Avatrix planuje połączenie z Ice Code Games
17:54  brak uprawnień AVATRIX SA (7/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 2 grudnia 2021 r.
17:50 DIGITAL AVENUE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 2 grudnia 2021 r.
17:19 DIGITAL AVENUE S.A.: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta ze spółką ICE CODE GAMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
06/10/21 14:55 DIGITAL AVENUE S.A.: Otrzymanie postanowienia Sądu w sprawie dołączenia do akt rejestrowych opinii biegłego z badania planu połączenia
03/08/21 18:15  brak uprawnień AVATRIX SA (6/2021) Raport kwartalny za II kwartał 2021 r.
29/06/21 11:40 DIGITAL AVENUE S.A.: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 29 czerwca 2021 r.
11:31  brak uprawnień AVATRIX SA (5/2021) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
02/06/21 10:34  brak uprawnień AVATRIX SA (4/2021) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29 czerwca 2021 r.
10:29 DIGITAL AVENUE S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 29 czerwca 2021 r.
04/05/21 22:01  brak uprawnień AVATRIX SA (3/2021) Raport kwartalny za I kwartał 2021 r.
28/02/21 18:35  brak uprawnień AVATRIX SA (2/2021) Raport roczny za 2020 r.
29/01/21 23:33 DIGITAL AVENUE S.A.: Podpisanie planu połączenia z ICE CODE GAMES sp. z o.o.