info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.30, godz. 23:56
kontakt
AUXILIA

Komunikaty

29/05/20 23:13  brak uprawnień AUXILIA SA (6/2020) Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2019 rok obrotowy
22:43  brak uprawnień AUXILIA SA (5/2020) Jednostkowy raport roczny Spółki za 2019 rok obrotowy
27/05/20 18:00 AUXILIA S.A.: Cesja wierzytelności odszkodowawczych w wykonaniu umowy ramowej o współpracy z PHI Wierzytelności S.A.
26/05/20 15:30 AUXILIA S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
21/05/20 07:33  brak uprawnień East Value podwyższa cenę docelową akcji Auxilia do 6,1 zł
19/05/20 17:59 AUXILIA S.A.: Otrzymanie decyzji o przyznaniu subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. - Korekta tytułu raportu ESPI nr 14/2020
15:38 AUXILIA S.A.: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne
15/05/20 22:44  brak uprawnień AUXILIA SA (4/2020) Raport okresowy za I kwartał 2020 r.
22:33 AUXILIA S.A.: Aktualizacja informacji o wpływie pandemii COVID-19 na działalność i funkcjonowanie Grupy Kapitałowej Emitenta
17:00 AUXILIA S.A.: Aktualizacja informacji o rozwoju współpracy z PHI Wierzytelności S.A. w związku z pandemią COVID-19o
14/05/20 14:33 AUXILIA S.A.: Wpływ pandemii COVID-19 na działalność i funkcjonowanie Grupy Kapitałowej Emitenta
08/05/20 14:19 AUXILIA S.A.: Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za kwiecień 2020 r.
10/04/20 18:54 AUXILIA S.A.: Wstępne informacje o wielkości zakontraktowanych roszczeń z pozyskanych spraw odszkodowawczych za marzec 2020 r.
23/03/20 07:07  brak uprawnień East Value obniża cenę docelową akcji Auxilia do 5 zł, nadal zaleca ich kupno
20/03/20 15:58  brak uprawnień AUXILIA SA (3/2020) Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2019 r.