info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.27, godz. 07:12
kontakt
AUTOSPA

Komunikaty

19/11/21 20:00 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (14/2021) Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego
22/10/21 20:15 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (13/2021) Korekta raportu za rok 2020
15/10/21 20:50 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (12/2021) Raport roczny za rok obrotowy 2020 / Annual report for accounting year 2020
30/09/21 17:27 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (11/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok
27/09/21 18:06 brak uprawnień GPW: w sprawie upomnienia spółki FINCE HOLDING S.A. W RESTRUKTURYZACJI
01/09/21 21:43 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (10/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok
16/08/21 16:30 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (9/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2021 / Consolidated and entity quartelry report for IIQ 2021
31/07/21 21:35 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (8/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok
02/07/21 21:19 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (7/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok
31/05/21 18:21 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (6/2021) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2020 rok
17/05/21 16:33 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (5/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2021 / Consolidated and entity quartelry report for IQ 2021
25/02/21 21:25 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (4/2021) Zawarcie umowy z biegłym rewidentem / Conclusion of an agreement with the auditor
15/02/21 16:59 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (3/2021) Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2020 / Consolidated and entity quartelry report for IVQ 2020
14/02/21 13:00 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (2/2021) Rozwój Grupy w związku z zawartą istotną umową przez podmiot zależny
17/01/21 16:59 brak uprawnień FINCE HOLDING SA (1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku / Shedule of periodical reports for 2021