info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.04.02, godz. 00:41
kontakt
ATREM

Komunikaty

29/03/23 13:16 ATREM S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
12:35  brak uprawnień Atrem ma kontrakt z PKN Orlen o wartości 253,4 mln zł netto
12:25 ATREM S.A.: Zawarcie umowy przez konsorcjum z udziałem Emitenta z Polskim Koncernem Naftowym ORLEN S.A., na realizację zadania na potrzeby realizacji projektów rozwojowych w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku
28/03/23 15:20 ATREM S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2022
07/03/23 15:43 ATREM S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy z Enea Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa Stacji WN/SN Chociwel"
07/02/23 14:15 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez Enea Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa Stacji WN/SN Chociwel"
24/01/23 15:23 ATREM S.A.: Informacja o terminach przekazywania raportów okresowych w 2023 r.
08:49 ATREM S.A.: Decyzja Zarządu Emitenta o publikacji szacunkowej wysokości przychodów za okres 01.01-31.12 2022 r.
19/01/23 14:23 ATREM S.A.: Zawarcie przez Emitenta umowy z PGE Dystrybucja S.A. na wykonanie zadania pn.: "Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Polanka w Czarnej Białostockiej na terenie Oddziału Białystok PGE DystrybucjaS.A."
04/01/23 11:14 ATREM S.A.: Otrzymanie informacji o wyborze oferty Emitenta przez PGE Dystrybucja S.A., na wykonanie zadania pn.: "Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Polanka w Czarnej Białostockiej na terenie Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A."
02/01/23 13:59 ATREM S.A.: Wejście w życie umowy z animatorem akcji Spółki
15/12/22 13:30 ATREM S.A.: Informacja o zawarciu umowy przez Emitenta z Barlinek Inwestycje Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: "Budowa stacji elektroenergetycznej głównego punktu odbioru GPO 110kV wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną
25/11/22 08:21 ATREM S.A.: ATREM S.A. formularz raportu kwartalnego
14/10/22 16:51 ATREM S.A.: Zawarcie umowy z Enea Operator Sp. z o.o. na wykonanie zadania pn.: "Budowa linii kablowych 110 kV Garbary - Cytadela, Garbary - EC Karolin wraz z budową stacji 110/15/6 kV Garbary celem poprawy zasilania miasta Poznań"
11/10/22 17:34 ATREM S.A.: Decyzja Zarządu Emitenta o publikacji szacunkowej wysokości przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres 01.01-30.09 2022 r.