info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.26, godz. 04:42
kontakt
ATLANTA

Komunikaty

18/11/20 12:37 ATLANTAPL: Załączniki do projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 grudnia 2020 r.
16/11/20 15:00 ATLANTAPL: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A.
14:56  brak uprawnień Atlanta Poland chce przeznaczyć na dywidendę 609,19 tys. zł
14:49 ATLANTAPL: Deklaracja w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2019/2020.
28/10/20 07:16 ATLANTAPL: ATLANTAPL formularz raportu rocznego
27/10/20 15:46 ATLANTAPL: Powołanie Członków Zarządu na kolejną kadencję.
22/10/20 13:19 ATLANTAPL: Wstępne wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
20/10/20 11:32 ATLANTAPL: Zmiana terminu publikacji raportu rocznego.
07/09/20 09:43  brak uprawnień ATLANTA POLAND SA (1/2020) Atlanta Poland Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
26/08/20 13:23 ATLANTAPL: UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ATLANTA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W DNIU 26 SIERPNIA 2020 ROKU.
13:21 ATLANTAPL: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 sierpnia 2020.
05/08/20 13:19 ATLANTAPL: Wstępne wyniki finansowe za rok obrotowy 2019/2020.
20/07/20 09:56 ATLANTAPL: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2020/2021.
15/07/20 13:55 ATLANTAPL: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATLANTA POLAND S.A.
09/06/20 19:16 ATLANTAPL: Podpisanie aneksu do umowy kredytu.