info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.06.07, godz. 08:30
kontakt
ATENDE

Komunikaty

18/05/23 16:33 ATENDE S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki w dniu 18 maja 2023 r.
16:08 ATENDE S.A.: Uchwały podjęte przez zwyczajne walne zgromadzenie Spółki w dniu 18 maja 2023 r.
16/05/23 17:13 ATENDE S.A.: ATENDE S.A. formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
10/05/23 18:12  brak uprawnień Atende ma umowę na dostawę sprzętu i oprogramowania o max. wartości 21,7 mln zł brutto
18:07 ATENDE S.A.: Zawarcie istotnej umowy
08/05/23 08:26 ATENDE S.A.: Szacunkowe wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Atende S.A. za I kwartał 2023 r.
27/04/23 15:43 ATENDE S.A.: Zawarcie umowy inwestycyjnej z Cryptomage S.A. oraz umowy kupna akcji od funduszu StartVenture@Poland 2 sp. z o.o. ASI SKA
15:41 ATENDE S.A.: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w sprawie rozpoczęcia negocjacji warunków inwestycji i umowy inwestycyjnej z akcjonariuszami spółki Cryptomage S.A.
20/04/23 12:46 ATENDE S.A.: Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki
18/04/23 18:05 ATENDE S.A.: Rekomendacja zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2022
30/03/23 14:12  brak uprawnień Atende ocenia, że w '23 r. nastąpi wyhamowanie presji płacowej w branży IT
29/03/23 08:22 ATENDE S.A.: ATENDE S.A.
08:20 ATENDE S.A.: ATENDE S.A.
23/03/23 13:43  brak uprawnień Atende ma zamówienia od operatora telefonii komórkowej na kwotę 22 mln zł
13:26 ATENDE S.A.: Otrzymanie zamówień o istotnej wartości