info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.27, godz. 06:40
kontakt
ATCCAR

Komunikaty

08/03/23 16:54 ATC CARGO S.A.: Informacja o transakcjach na akcjach Spółki.
14/02/23 17:06  brak uprawnień ATC-CARGO SA (3/2023) Raport kwartalny Spółki ATC Cargo S.A. za IV kwartał 2022 roku
24/01/23 20:37  brak uprawnień ATC-CARGO SA (2/2023) Terminy publikacji raportów okresowych w 2023 roku
02/01/23 15:34  brak uprawnień ATC-CARGO SA (1/2023) Zawarcie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2022 i za rok obrotowy 2023.
22/12/22 17:51 ATC CARGO S.A.: Informacja o zmniejszeniu ilości akcji posiadanych przez akcjonariuszy Spółki do poziomu poniżej 1% ogólnej liczby głosów.
17:37 ATC CARGO S.A.: Informacja o zwiększeniu ilości akcji posiadanych przez akcjonariusza Spółki do poziomu powyżej progu 33 1/3% ogólnej liczby głosów.
05/12/22 15:33  brak uprawnień ATC Cargo rozpoczyna przegląd opcji strategicznych
15:28 ATC CARGO S.A.: Przegląd opcji strategicznych
14/11/22 17:11  brak uprawnień ATC-CARGO SA (16/2022) Raport kwartalny ATC Cargo S.A. za III kwartał 2022 roku
16/08/22 17:57  brak uprawnień ATC-CARGO SA (15/2022) Raport kwartalny ATC Cargo S.A. za II kwartał 2022 roku
30/06/22 16:02 ATC CARGO S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A w dniu 30 czerwca 2022 roku
15:53  brak uprawnień ATC-CARGO SA (14/2022) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2022 r. wraz z informacją o odstąpieniu od podjęcia uchwały objętej porządkiem obrad
03/06/22 12:11  brak uprawnień ATC-CARGO SA (13/2022) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. wraz z projektami uchwał
11:59 ATC CARGO S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATC Cargo S.A. wraz z projektami uchwał
31/05/22 18:23 ATC CARGO S.A.: Informacja o osiągnięciu znacznego pakietu akcji przez akcjonariuszy Spółki, których łączy porozumienie.